Tjenester

Tjenester

Blekksprutene tilbyr disse tjenestene

  • Skriving av fagtekster for nett og bok
  • Utarbeiding av metodiske opplegg
  • Tekstredigering
  • Oversetting fra bokmål til nynorsk
  • Oversetting fra norsk til engelsk/engelsk til norsk
  • Oversetting fra teknisk engelsk til norsk
  • Korrektur
  • Kurs i bruk av digitale læremidler
  • Illustrasjonsarbeid
  • Tilrettelegging av temareiser

Er du interessert i gammel familiehistorie og immigrasjon til USA eller Canada fra Norge?
Vi tilbyr deg hjelp til å lage en presentasjon, fotobok e.l.