Priser

Priser

Produksjon av undervisningsopplegg i engelsk, norsk og samfunnsfaglige temaer for videregående skole.

Priser er oppgitt uten merverdiavgift. Et undervisningsopplegg med fagtekst og oppgaver kr.  3.000 – 4.000.
Denne prisen innebefatter IKKE rettigheter til litteraturutdrag og bilder som ikke har CC-lisens.

Opplegget kan produseres ferdig med språkvask i Word, Drupal eller annet program, og vil i liten grad trenge redigering før publisering.

Eksempler

  • Fagstoff med intervju og interaktive og andre oppgaver produsert for NDLA (fellesfaget engelsk – basert på yrkesfag) Working as a Hotel Hostess  (kr. 4.000)
  •  Fagstoffartikkel med anbefalt skjønnlitteratur produsert for NDLA (programfaget samfunnsfaglig engelsk) Recommended Reading  (kr. 3.500)
  •  Fagstoffartikkel med oppgaver og interaktivitet produsert for NDLA (fellesfaget engelsk – basert på yrkesfag) A Railway Accident  (kr. 4.000)
  • Fagstoffartikkel med oppgaver for NDLA (programfaget kommunikasjon og kultur)
    Hva er norsk kultur?  (kr. 3.500kr)

Øvrig timepris for produksjonsarbeid og idèutvikling  kr. 650

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur leveres mot timebetaling kr 490 pluss mva. Vi retter i Word, Drupal eller andre programmer. Timeprisen forutsetter en vanlig kvalitet på teksten som leveres.

Oversettelse til nynorsk og engelsk

Det beregnes kr 1,35 + mva per ord, arbeid i Word, Drupal eller andre programmer. Prisen omfatter bildetekster og annet som har sammenheng med teksten og en ekstra gjennomlesing.

Ta kontakt for avtale om oppdrag og pris.

eli@blekksprutene.no