Om oss

Om oss

Vi er et firma som ble dannet av fire universitets – og høyskoleutdannede pedagoger med lang fartstid fra videregående skole. Fagkretsen vår omfatter engelsk, norsk, samfunnsfag, pedagogikk og reiseliv. Alle har vært tilknyttet engelskredaksjonen i Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Vi har erfaring fra produksjon av lærebøker, læremidler, oversettelse og konsulentarbeid.

Blekksprutene er et A/S etablert i 2013, som har  hatt lærestoffproduksjon til bruk i den videregående skolen som sin primære virksomhet. Vi leverer også språk- og oversettelsestjenester. Det vi  fire blekksprutene har felles, er at vi har trives i klasserommet og har stort engasjement for språk, kommunikasjon og metodikk.

Leder

Eli 1Eli Marianne Huseby

Daglig leder              
Mobil:   +4797595719
E-mail:  eli@blekksprutene.no

Daglig leder er Eli Marianne Huseby. Hun har engelsk, pedagogikk (med mellomfagstillegg i personlighetspsykologi), nordisk fra Universitetet i Oslo og videreutdanning i spesialpedagogikk og forming. Utover det: 30 års undervisningserfaring fra videregående skole i engelsk og norsk, samt programfagene kommunikasjon og kultur og psykologi, skoleledererfaring og forlags-og lærebokerfaring. Hun har vært tilknyttet  engelskredaksjonen i Nasjonal Digital Læringsarena og vært fagredaktør i kommunikasjon og kultur. Hun har familie i USA og har de siste årene arbeidet med slektshistorie i forbindelse med utvandring på 1880-tallet.

Fra 2019 har vi ingen faste ansatte, men de følgende er  styremedlemmer og medarbeidere  avhengig av type oppdrag:

Medarbeidere

AnneAnne Scott Hagen

Styreleder og medarbeider
Mobil:+4791637214
E-mail: anne@blekksprutene.no

Anne Scott Hagen er vår styreleder og medarbeider. Hun kommer fra Scotland, er utdannet sivilingeniør i kjemi (UK), og er lektor med hovedfag i engelsk. Hun har over 20 års undervisningserfaring i videregående skole, hovedsaklig med engelsk for yrkesfaglige klasser, men også allmennfag. Hun har i 4 år vært med å utvikle engelskfaget på ndla.no, både med å lage nytt lærestoff og korrekturlesing.

Åse Elin1Åse Elin Langeland

Styremedlem og medarbeider
Mobil:+4790950724
E-mail: aaseelin@blekksprutene.no

Styremedlem og medarbeider Åse Elin Langeland er utdanna lektor med hovudfag i engelsk (migrasjon) og mellomfag i norsk, og ho har ein Master i skoleledelse frå BI. Ho har erfaring som skole- og prosjektleiar frå den vidaregåande skulen. For ndla.no har ho arbeidd med fagstoff til engelsksidene der ho hadde fagansvar for programfaget samfunnsfagleg engelsk. Ho har også erfaring som korrekturlesar og omsetjar. ndla samfunnsfagleg engelsk

SerklandMorten Serkland

Styremedlem og medarbeider
Mobil:   +4795928541
E-mail: morten@blekksprutene.no

Morten Serkland er utdannet sykepleier og har hovedfag i engelsk. Han har undervist i reiseliv ved Folkehøgskolen i Grenland i mer enn 20 år og har også lang undervisningserfaring fra videregående skole i engelsk og reiseliv. For engelskredaksjonen i NDLA har han på sine mange reiser intervjuet interessante mennesker som bruker engelsk som sitt første- eller andre-språk. Han har mange års erfaring med yrkes-og karriereveiledning for ungdom. Grenland Folkehøgskole

Øvrige medarbeidere

Vi har et stort nettverk. Dette gjør det mulig å leie inn medarbeidere for forskjellige typer oppdrag innenfor de tjenestene vi tilbyr. En av de vi kan tilby tjenester fra er:

Eli Raak Torsholt

Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Firenze. Hun har også studert Digital Mediedesign ved Universitetet i Særøst Norge. Hun har mange års undervisningserfaring i kunst- og designfag i videregående skole. Her er et eksempel på et av hennes illustrasjonsarbeid.

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/november-er-trist/